HARAKOLLSVINGEN

Nye kjedede boliger i naturskjønne og barnevennlige omgivelser i øvre del av Harakollen Panorama

Kontakt: Geir Gundersen

Telefon: 32 20 30 22

Mobil: 91 62 75 23

Fax: 32 20 30 39

Beliggenhet

Boligområde Harakollsvingen, ligger på et hyggelig lunt platå i øvre del av utbyggingsområde Harakollen Panorama i Hokksund. Harakollsvingen blir et rolig og skjermet boligtun med kjedede boliger ulike størrelser. Boligene får private tomter. Området har Eikerbygdas flotte natur, med milevis av tur- og sykkelstier samt flotte skiløyper om vinteren, som nærmeste nabo. Det er planlagt etablert direkte tilgang til oppkjørte skiløyper fra området. Utsikten, med Eikerbygdene mot syd og Knutefjellet i vest, er flott. Det skal etableres (2015) et grøntområde med lekeareal (F6 i reguleringsplanen) like nedenfor, som grenser til bebyggelsen. Solforholdene er suverene. 

Det er planlagt ny barnehage (2016) i Harakollen Panorama. Det er gangavstand til det meste; barneskole, ungdomsskole, videregående skole og Hokksund sentrum med alle nødvendige servicetilbud, som nærbutikker, restauranter, bank, apotek, legesenter, blomsterbutikk, vinmonopol og bakeriutsalg. 

Ønsker du deg til Drammen, Oslo eller Kongsberg er det lett å komme ut på hovedfartsåren i nedkant av området. Gangavstanden til Hokksund stasjon er ca. 20 minutter. Time Expressen stopper ved Lerbergkrysset, og for de som foretrekker
bussen vil dette være et flott tilbud.

Hokksund er av mange omtalt som en perle ved Drammenselva. Her finner du både fiske- og badeplasser og en flott strandpromenade. I Drammenselva fiskes det hvert år rundt 10 tonn laks og fiske plassene ovenfor bybroen betegnes som landets absolutt beste. Liker du golf så finner du Hokksund Golfpark rett i nabolaget.

Fasliliteter og aktiviteter i nærheten: 
skoler - stisykling i skogen - fotballbaner - restauranter - næ rbutikker - bank - apotek - legesenter - blomsterbutikk - post - vinmonopol - bakeriutsalg - ridesenter - svømmehall - bibliotek - treningssenter - klesbutikker - cafè - Nøstetangen museum - seilflyging - skitrekk - legevakt - barnehager - skoler - laksefiske - tog/buss - marka med flotte oppkjørte skiløyper / lysløype - frisør - sykkelramper - tannlege - golfbane og mye mer..

Type, eierform, stipulert igangsetting og overtagelse

Det er planlagt 38 boliger. Det er 1/2-part av vertikaltdelte 2-mannsboliger og kjedede eneboliger, selveier i Harakollsvingen. De kjedede boligene får eget gårdsnummer og bruksnummer med eget målebrevkart. De vertikaltdelte boligene blir seksjonert og disponerer egen hagetomt og gårdsplass. Boligene selges fordelt over 3 salgstrinn til faste priser (dvs. ikke budrunder). 

Salgstrinn 1: 11 boliger.
Såfremt det er tilfredstillende salg og andre forbehold (se punkt forbehold) er innfridd, vil bygging kunne starte omkring juni i år. Normal byggetid er stipulert fra 6 til 9 måneder. 

Det er tre typer boliger.

Areal

Kjedet enebolig, type 7.1: 
BTA: 142,9 kvm.
BRA: 129,6 kvm.
P-rom: 125,4 kvm.

Kjedet enebolig, type 7.2:
BTA: 120,3 kvm. 
BRA: 108,6 kvm. 
P-rom: 101 kvm.

1/2-part av vertikaltdelt tomannsbolig, type 7.3:
BTA: 110,9 kvm. 
BRA: 100,8 kvm. 
P-rom: 97,2 kvm.

De oppgitte arealer er hentet fra arkitetkten. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Byggemåte

Byggingen skjer ihht. Tek 10.
Støpt isolert såle inkludert radonsperre. 
Bindingsverk, isolert. 
Betong takstein.

Innhold

Se plantegninger på de ulike boligene.

Standard

Boligene leveres med god standard med blant annet eik parkett i alle oppholdsrom. Norema, type Format hvit kjøkkeninnredning. Hvit stilren baderomsinnredning, type LinnBad Tone. Vegghengt toalett. Sentralstøvsuger. Slette hvite innerdører. Varmekabler i flislagte rom. Peisovn i stue. Klargjort for fiberbredbånd.

Gulv: Fliser i entrè, bad og vaskerom. Forøvrig 13mm eik parkett. 
Vegger: Fliser i bad. Stue og kjøkken er sparklet og malt. Øvrige rom har ferdigmalte veggplater. 
Tak: Sparklet malt. 

Sporstbod er inkludert i prisen. Støpt betonggulv. Åpent bindingsverk i vegger.

Oppvarming

Elektrisk. Varmekabler i flislagte rom (entrè, bad og gjestetoalett. Peisovn i stue.

Parkering

Parkering i carport og-/eller i gårdsplass.

Eiertomt

Tomtene fradeles gnr. 103, bnr. 220 i Øvre Eiker kommune. 

Tomtene er ennå ikke er fysisk fradelt og tomtenes størrelse er omtrentlig angitt. Dette medfører at kjøper/selger må akseptere et mindre avvik (5%) i tomtestørrelse etter endelig oppmåling. Tomtene leveres grovplanert med stedlige masser. Arealet på tomtene varierer fra ca. 300 kvm. til 750 kvm. pr bolig. 1/2-part av vertikaltdelte boliger blir seksjonert og får ideell halvpart (ca. 300 kvm.). Hele området blir fyllt opp opptil ca. 2.5 meter. Det vil bli en merkbar høydeforskjell fra boligene som ligger lengst bak og de boligene som ligger foran. 

Tomteområdet er skiltet og hver enkelt tomt blir skiltet 10. mars.

Vei, vann og avløp

Veier på feltet blir asfaltert og overtatt av kommunen. Offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Harakollen. Felt B7 er i øvre del av feltet.

Salg

Boligene selges etter "førstemann til mølla" prinsippet. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. 

Oppgitte priser er eksklusive statlige omkostninger, slik prospektet beskriver og disse kommer i tillegg. Omkostninger avhenger av tomteverdien og ligger på ca. kr. 20.000,- pr. bolig. 

Utbygger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten varsel.

Vi ønsker velkommen til salgs- og informasjonsmøte i Dialog Eiendomsmegling sine kontorer i Stasjonsgata i Hokksund, onsdag 18.03. kl. 17-18. Påmelding, tlf. 32203020.

Pris (fast pris)

Pris fra 2 990 000,- (fast pris). Se prisliste.

Oppgjør / delinnbetalinger etter tilført verdi

Oppgjør skjer ved første delinnbetaling mot tinglyst skjøte. Det er deretter 6 delinnbetalinger etterhvert som byggingen skrider fram. Ofte blir dette finansiert via et byggelån. 

Se eksempel nedenfor ved kjøp av bolig til kr. 2.990.000,-: 

Kontraktssum: kr 2 990 000 
Herav tomt: kr 700 000 
Herav merverdiavgift: kr 508 000 


1) 2% ved kontrakt: kr 59 800 

2) Sum for tomt med ferdige grunnarbeider, klart for betongarbeider: kr 700 000 

3) Sum når yttervegger er reist og takstoler er levert, eller dersom tilsvarende verdiskapning er utført (20 % av 2 540 000) kr 508 000 

4) Sum når huset er reist med yttertak (eks.tekking), og utvendig kledning, vinduer og byggedør er montert (tett bygg (20 % av 2 540 000) kr 508 000 

5) Sum når huset er isolert, taktekking er utført og delevegger er satt opp men ikke kledd. Sum for eventuell prisstigning faktureres samtidig (20 % av 2 540 000) kr 508 000 

6) Gjenstående del av kontraktssummen, fratrukket 10% (innestående), når huset er klart for oppstart malerarbeide. Det kan gjenstå gulvlegging, belistning, montering av kjøkken, sanitæranlegg og elektrisk anlegg kr 452 200 

7) Innestående sum ved overtakelse (10 % av 2 540 000) kr 254 000 

Sum totalt avdrag kontrakt kr 2 990 000 

Endrings-/tilleggsarbeider faktureres når de er utført/levert.

Tillegg - / endringer

Å flytte inn i en splitter ny bolig gir deg en ny start. Boligene er nøye planlagt slik at du skal trives og ha en enklere hverdag. Harakollsvingen sin entreprenør, Mesterhus Buskerud, vil lose deg gjennom en spennende tilvalgsprosess og gi deg nyttige råd og tips, slik at din nye leilighet blir godt tilpasset din smak og preferanser.

I h.h.t. lov om bustadoppføring vil det bli gitt anledning til å bestille noe endringer eller tillegg innenfor gitte tidsfrister og mot tillegg/fradrag i pris. Individuelle tilpassninger, endringer og tilvalg må bestilles senest 6 måneder før ferdigstillelse. Betaling/avregning for dette skjer direkte mellom kjøper og entreprenør og etter at leveransen er levert. Det kan avtales tillegg/fradrag inntil 15 % av kontraktssummen. Slike arbeider kan medføre forsinket overtakelse tilsvarende arbeidets omfang. Dette uten av kjøper har krav på kompensasjon fra selger.

Medlemsskap i velforening

Kjøpere er forpliktet til å være medlem i Harakollen Vel.

Garantier fra selger

Ved kontraktens underskrift utsteder selgeren en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper for rett oppfyllelse av avtalen. Garantien skal være på 3% av kjøpesummen frem til overtagelse. Fra overtagelse og frem til 5 år etter overtagelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget.

Selges ihht bestemmelsene i bustadoppføringslova

Eiendommen selges ihht reglene i Bustadoppføringslova.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra foreliggende tegninger fremlagt av selger. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

1-års befaring

Selger varsler om 1-års befaring, jfr. bustadoppføringslova § 16.

Omkostninger

Dokumentavgift kr. 17.500,-, beregnes av sum for tomt (her kr. 700 000,-). Tinglysning av skjøte kr. 525,- Tinglysning av pantobligasjon kr. 525,-. Pantattest kr. 250,-. Totale omkostninger ved kjøp kr. 18.800,-.

Fullt og endelig oppgjør (kjøpesum inkludert omkostninger) samt oppgjør for evt. tilleggs- og endringsarbeider skal være innbetalt meglers klientkonto før overtakelsen finner sted.

Forbehold

1. At selger får rammetillatelse på prospekt- /kontraktstegninger og at igangsettingstillatelse gis innen 01.08.15.
2. At det selges minimum 2 boliger i en rekke innen 01.08.2015.
3. At tomten lar seg fradele og tinglyse.
4. Selger kan i byggeprosessen finne det nødvendig å foreta mindre vesentlige justeringer og tilpasninger i forhold til det utleverte salgsmaterialet uten at dette må rapporteres til kjøper såfremt tilpasningen ikke påvirker den generelle standard eller planløsning. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside (finn.no), leveransebeskrivelse og plan- og fasadetegninger, er det leveransebeskrivelsen og plan- og fasadetegningene som gjelder. Leveransebeskrivelse plan-, snitt- og fasadetegninger, samt prisliste er vedlegg til dette prospektet. Stiplet innredning samt møbleringsforslag er ikke inkludert i leveransen.
5. Kjøper må påregne og akseptere at det kan komme påforinger og innkassinger for å føre fram vann, avløp og ventilasjon som ikke er inntegnet på plantegninger.
6. Selger forbeholder seg retten til å endre antallet boliger på feltet samt å kunne omprosjektere på de ulike tomtene i feltet, men kun med de tre boligtypene som allerede er valgt.

Budgiver/kjøper er inneforstått med og aksepterer at han /hun er bundet av kjøpetilbudet /kontrakten til 01.08.2015. Dersom budgiver/kjøper ikke har mottatt bekreftelse fra selger eller megler på at igangsetting av bygging av boligen med estimert overtagelsesdato innen 01.08.15, står partene fritt til å annulere avtalen. Dersom annulering av avtalen finner sted står kjøper /budgiver og Mesterhus Buskerud AS fritt, uten noen form for forpliktelser overfor hverandre, og uten anledning til å gjøre gjeldende krav mot hverandre av noen art i sakens anledning. 

Betaling for tomten skjer senest 3 uker etter at følgende punkter er bekreftet: Kontrakt er skrevet, rammetillatelse er gitt, gnr./bnr. er tildelt samt varsel om at bygging blir igangsatt med stipulert overtagelse. Øvrige betalinger ihht. framdriftsplan som avtales i forbindelse med kjøpekontrakt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Mesterhus Buskerud AS

Nybruveien 13, 3055 Krokstadelva

Telefon: 951 79 332

E-post: trond@mesterhusbuskerud.no   

 

facebook

trygg media logo